Description

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Przemysław Nowiński na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 9 kwietnia 2019 r. o godz 13.30 w sali nr 202 Sądu Rejonowego w Będzinie odbędzie się:

D R U G A L I C Y T A C J A

 

 

 

 

Dwóch udziałów po 1/2 w nieruchomości opisanej w KW nr KA1B/00027262/2, tj.:

1) Udział w wysokości 1/2 w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość, położonym
w Wojkowicach, przy ul. Sobieskiego 247G/10, z którym związany jest udział (11/1000) w nieruchomości opisanej w KW nr 00025771.


2) Udział w wysokości 1/2 w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość, położonym
w Wojkowicach, przy ul. Sobieskiego 247G/10, z którym związany jest udział (11/1000) w nieruchomości opisanej w KW nr 00025771.


 

 

 

Dodatkowy opis nieruchomości:

 

 


Lokal mieszkalny nr 10, stanowiący odrębny przedmiot własności, położony w Wojkowicach, przy ul. Sobieskiego 247G, na IV- najwyższym piętrze czteropiętrowego, ośmioklatkowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Na lokal mieszkalny nr 10 przypada ułamkowy udział w prawach do nieruchomości wspólnej, wynoszący 11/1000, w nieruchomości opisanej w KW nr KA1B/00025771/9. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 51,30 m2. Lokal składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z WC oraz przedpokoju. Do tegoż lokalu przynależy piwnica o powierzchni użytkowej 2,67 m2. Do nieruchomości wspólnej należy prawo własności elementów wspólnych budynku mieszkalnego nr 247 i innych budowli położonych na gruncie nieruchomości wspólnej (utwardzenia podwórza, przyłącza itp.) oraz należy prawo prawo użytkowania wieczystego do dnia 05.12.2089 r. gruntu działki nr 2131/1 o powierzchni wynoszącej 5641 m2. Budynek położony jest przy ul. Sobieskiego, dojazd do tej ulicy od klatki schodowej odbywa się poprzez asfaltową uliczkę osiedlową.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 126.700,00 zł.

 

Udział w wysokości 1/2 wynosi 63.350,00 zł.

 

Cena wywołania udziału w prawie własności nieruchomości w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie sumy oszacowania udziału tj. 42.233,33 zł

 

 


 

 

Przystępujący do licytacji udziału w wysokości 1/2 części w prawie własności nieruchomości, zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania udziału w nieruchomości, tj. kwotę 6.335,00 zł), najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w kasie kancelarii lub na rachunek bankowy w: ING Bank Śląski S.A.
w Katowicach o nr: 51105012431000002358440648, lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej
w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu
o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Przeglądanie akt egzekucyjny możliwe jest na dwa tygodnie przed terminem licytacji w siedzibie Sądu Rejonowego w Będzinie. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętychi uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną
z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Licytacja 2 udziałów po 1/2 w nieruchomości zostanie przeprowadzona w kolejności wskazanej w obwieszczeniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Information

Będzin

Kontakt

komornik
E-mail: bedzin.nowinski@komornik.pl
Lokal mieszkalny, Wojkowice, ul. Sobieskiego 247G/10Lokal mieszkalny, Wojkowice, ul. Sobieskiego 247G/10Lokal mieszkalny, Wojkowice, ul. Sobieskiego 247G/10Lokal mieszkalny, Wojkowice, ul. Sobieskiego 247G/10Lokal mieszkalny, Wojkowice, ul. Sobieskiego 247G/10Lokal mieszkalny, Wojkowice, ul. Sobieskiego 247G/10Lokal mieszkalny, Wojkowice, ul. Sobieskiego 247G/10Lokal mieszkalny, Wojkowice, ul. Sobieskiego 247G/10Lokal mieszkalny, Wojkowice, ul. Sobieskiego 247G/10Lokal mieszkalny, Wojkowice, ul. Sobieskiego 247G/10Lokal mieszkalny, Wojkowice, ul. Sobieskiego 247G/10

Lokalizacja kancelarii

Strona niniejsza ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.
Wszelkie prawa zastrzeżone - Copyright © 2011 - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Przemysław Nowiński
Polityka prywatności - komornik-bedzin.pl | projekt i wykonanie www.idat.pl