Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Przemysław NowińskiWitamy na stronie Komornika Sądowego
przy Sądzie Rejonowym w Będzinie
Przemysława Nowińskiego

Na naszych stronach znajdą Państwo informacje dotyczące funkcjonowania kancelarii i możliwości kontaktu z Komornikiem Sądowym przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Przemysławem Nowińskim.

W dziale licytacje znajdują się informacje o aktualnych licytacjach ruchomości i nieruchomości. Do pobrania są również typowe wzory wniosków egzekucyjnych.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Przemysław Nowiński Kancelaria Komornicza w Będzinie przy ul. Małachowskiego 8/1B zgodnie z treścią Art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (t. jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376), który stanowi, że rewirem komorniczym jest obszar właściwości Sądu Rejonowego właściwy jest do całego obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Będzinie. Obszar ten obejmuje: miasto Będzin, miasto Czeladź, gmina Psary, miasto i gmina Wojkowice, gmina Bobrowniki.
Na wniosek wierzyciela, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości, Komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

  • Art. 8 ust. 5 "Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.
    W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego".
  • Art. 8 ust. 6 "Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika".

 

Kancelaria posiada wdrożony pełny elektroniczny dostęp do baz danych:

Podkreślamy, iż strona niniejsza ma charakter  informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i sugestii prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny.

 

Lokalizacja kancelarii

Strona niniejsza ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.
Wszelkie prawa zastrzeżone - Copyright © 2011 - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Przemysław Nowiński
Polityka prywatności - komornik-bedzin.pl | projekt i wykonanie www.idat.pl